Privacy statement

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Om zoveel potentiële opdrachtgevers een eerlijk beeld te geven van de bestaande ervaringen met ons bedrijf is het voor ons van belang om onze opdrachtgevers hiernaar te vragen. Dat doen wij middels het onafhankelijke Klantenvertellen.nl Deze instantie ontvangt van ons eenmalig het Email-adres en de naam van de opdrachtgever. Zij nemen via mail contact met de opdrachtgever op of hij/zij (al dan niet anoniem) een review wil melden. Uiteraard is iedereen hierin vrij om daadwerkelijk deel te nemen. Klantenvertellen.nl zal hierna de persoonsgegevens verwijderen en niet gebruiken voor andere doeleinden. Jaarlijks organiseren wij voor onze klanten een event in onze showroom. Wij zullen onze klanten via het bij ons bekende Email-adres benaderen of wij hen een persoonlijke uitnodiging per post mogen toesturen. Dit zullen we uitsluitend in het jaar van aankoop doen. Wanneer de klant zelf aangeeft dat hij vaker het event wil bezoeken en hiervoor een uitnodiging wenst te ontvangen, zullen wij zijn adresgegevens hiervoor opnemen in onze administratie. 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Direct marketing

De Online bedrijfspagina's en platforms van Verhaag op Social Media zoals Facebook, Pinterest en LinkedIn kunnen worden gevolgd door individuen die op de hoogte willen blijven van onze bedrijfsactiviteiten. Zij bepalen zelf al dan niet ons bedrijf te volgen. Als volger en vriend ontvangen zij berichten die door Verhaag geplaatst worden op deze Social Media kanalen. Wij zullen bij het eerste direct marketing contact altijd het volgende duidelijk uitleggen: waarom er contact opgenomen is; met welke partijen de organisatie de persoonsgegevens zal delen; wat de rechten zijn om bezwaar te maken tegen deze direct marketing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wanneer een offerte niet door gaat, zullen alle gegevens in de computer verwijderd worden. en de papieren kopie vernietigd. De NAWTE-gegevens in een offerte blijven zo lang als deze actueel is in onze administratie opgenomen. Nadat een offerte opdracht is geworden, zullen de NAWTE- gegevens op papier (offerte / factuur) na acht jaar vernietigd worden. In het boekhoudprogramma blijven naam-adres-woonplaats opgenomen en tevens het IBAN nummer van waaruit de factuur betaald is. Bij een aankoop zal er een account aangemaakt worden en ook transactiegegevens om de betaling in orde te maken worden geregistreerd. Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

Iedereen heeft het recht en de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens is te zien, aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Dit kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar info@verhaagsevenum.nl

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 

Verhaag

Horsterweg 38
5975 NB Sevenum

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Februari 2021